Sukces to
właściwe decyzje
Dzielimy się
wiedzą
i doświadczeniem
Znajdź swoje
możliwości

Nasza działalność

Nieruchomości

Sand Invest przygotowuje, buduje i inwestuje ale również zarządza i wynajmuje aktywa mieszkaniowe  w imieniu swoim oraz prywatnych grup inwestycyjnych. Sand Invest jest zaangażowany we wszystkie aspekty procesu rozwoju dla swoich klientów zlokalizowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii, w tym tworzenie struktur, finansowanie i zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem inwestycji.

Architektura & projekty

Pracownia projektowa zajmuje się kompleksową obsługą klienta w tym projektowaniem budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, a także nadzorem budowlany i autorskim. Z przyjemnością pomożemy w kontroli całego procesu inwestycyjnego od koncepcji, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Projekty budowlane realizowane są w oparciu o rzetelną i sprawdzoną wiedzę. Dzięki bogatemu doświadczeniu zapewniona jest pomoc przy zawiłych procedurach budowlanych.

Doradztwo & nadzór

Zapewniamy Inwestorowi wsparcie w zakresie koordynacji inwestycji. Dokonywana jest analiza projektu, pozwoleń, sporządzenie dokumentów do przeprowadzenia przetargu na realizację inwestycji oraz ich weryfikacja i ocena. Przygotowanie umowy i zawarcie jej z wykonawcą robót. W tym prowadzenie nadzoru w postaci kierownika budowy lub nadzoru inwestorskiego na budowie, opiniowanie proponowanych podwykonawców i ich autoryzacja.

Odnawialne źródła energii

Doradztwo w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami odnawialnych źródeł energii w tym badanie rynku i lokalizacji, przygotowanie koncepcji projektowej, a także planowany rozwój biznesu i definiowanie strategii wejścia na rynek. Oferujemy globalny handel bezpośrednio od czołowych światowych producentów dla produktów takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła.

O nasPrzede wszystkim wierzymy, że prawdziwa zmiana jest możliwa i że jutro nie musi być takie jak dzisiaj.

Łączymy szczegółowe analizy strategiczne oraz doświadczenie budowlano-inwestycyjne w możliwie najszerszych zakresach działalności. Nasze sprawy dotyczące rozwoju biznesu opierają się na przygotowaniu uzgodnień, koncepcji, w tym finansowania, a także negocjacjach i zamykaniu transakcji w imieniu naszych klientów.

Misja

Misja (integralność, optymalizacja i wydajność)
    • Doświadczenie pozwala nam z powodzeniem oferować różnorodne usługi inwestycyjne, które można optymalnie dopasować do różnych potrzeb inwestorów i klientów.
    • Kompleksowa obsługa inwestycji budowlano-deweloperskich realizowanych zgodnie z filozofią „One stop shop” koncentruje się na: projektowaniu architektonicznym, zarządzaniu projektami, obsłudze prawnej i finansowej oraz komercjalizacji.

Partnerzy